αερολέσχη /

 Παναγιώτης Θ. Μιχόπουλος  Πρόεδρος  6906933565
 Βασίλειος Ε. Σεκλειζιώτης  Αντιπρόεδρος  6944286895
 Θωμάς Φ. Φειδογιάννης  Γεν.Γραμματέας  6972277728
 Ντανοβασίλης Βαγγέλης
 Ταμίας  6944350070
 Αγραφιώτης Ντένης
 Έφορος Υλικών 6937378878

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
 Γκαλιμάνας Αθανάσιος
 Κατσίκης Ιωάννης
 Παπαβασιλείου Ευάγγελος

slumdog team